OpenESDH

Open ESDH er et enkelt, overskueligt og logisk system for både avancerede og mindre trænede brugere med en intuitiv og brugervenlig brugergrænseflade. Systemet kan benyttes som samarbejdsværktøj for projekter, da det indeholder både projektrum og væg.

Mange brugere oplever, at deres nuværende EDSH-system er tidskrævende og besværligt, og som en konsekvens journaliserer de for lidt. Det skyldes ofte, at brugerne ikke oplever ESDH-systemet som et naturligt arbejdsredskab, men som et system, de efter en opgave skal ”arkivere” deres dokumenter i. Det er ikke en hensigtsmæssig måde at arbejde på. Derudover er der ofte dårlig sammenhæng mellem en del ESDH- systemer og de øvrige administrative systemer, hvor der kan ligge dokumenter på både intranet, netværksdrev, skrivebordet, c-drevet eller måske i et projektrum.

Med OpenESDH bliver dokumenterne gemt dér, hvor brugerne arbejder, og de journaliseres samme sted. Brugerens grupper, mail, forside og kontakter er samlet, og der foretages automatisk versionering af dokumenter og noter, så tidligere versioner altid er tilgængelige. På den måde bliver der færre silo-systemer og skift mellem systemer, mens man arbejder.

De gennemgående principper for brugeroplevelsen i OpenESDH er, at det skal være klart, enkelt og overskueligt, og at den vigtigste funktionalitet er nemt tilgængelig. Og så kan systemet implementeres i faser, hvis organisationen ønsker at udskifte eksisterende systemer ét ad gangen.

Magenta tilbyder videreudvikling og implementeringshjælp, herunder projektledelse, e-læring, undervisning og support til business case.

Du kan læse mere om OpenESDH her.