Obvius CMS

OBVIUS er et browserbaseret arkiverings-, redigerings- og publiceringsredskab til inter-, intra-, og extranet.

OBVIUS™ indeholder de samme basale funktioner, som man finder i tekstbehandlingssystemer. Den redigerende bruger opretter, ændrer, flytter og sletter dokumenter - og offentliggør de færdige tekster og billeder på websitet efter WYSIWYG-princippet - What You See Is What You Get.

Med OBVIUS™ kan den ustrukturerede information samles og systematiseres i ét system, hvor medarbejderen kan angive, hvordan den indsamlede viden skal knyttes sammen - og hvor den skal publiceres.

Krydsrelatering af viden stiller krav til organiseringen af data. Redskaberne er blandt andet nøgleord, klassifikationssystemer og versionsstyring. Vores erfaring viser, at en grundig plan for vidensstrukturen vil spare mange kræfter og megen tid senere, for eksempel når der er behov for nye emneopdelinger - eller at imødekomme de stigende krav til brugervenlighed og nye ønsker med hensyn til at relatere den eksisterende viden.

Dokumentation og manualer

Københavns Universitet vedligeholder en opdateret OBVIUS™-dokumentation på en wiki. For at undgå dobbeltarbejde har vi valgt at følge denne udvikling og samarbejde med Københavns Universitet om manualen og de forskellige redskaber på den wiki, som universitetet stiller til rådighed.

Tillid og åbenhed

Open Source licensen på OBVIUS™ betyder, at vores kunder alene betaler for vores tid på det enkelte projekt samt de timer, vi bruger på kundesupport og videreudvikling. Overdragelsen af den fulde kildekode betyder, at kunderne kun er bundet til os af de bånd, der skabes af tillid og af vores evne til at overholde aftaler og til at løse de udfordringer, som måtte opstå.

Læs mere om OBVIUS™ på obvius.dk