LOOP

LOOP – agilt videndelingsværktøj, der organiserer ekspertise på tværs

LOOP er en brugervenlig webservice, der uafhængigt af tid, sted, browser og deviceproducent samler fagkundskab på tværs af barrierer så som sektorgrænser, faggrupper og organisatoriske skel og muliggør at viden kan deles og spredes.

LOOP kan installeres i alle typer systemer hos offentlige myndigheder såvel som private virksomheder.
LOOP løsningen er nem at tilgå og fungerer ved single sign on. Er man logget ind på sit device, er man også logget ind på LOOP.

LOOP anvendes til at organisere en form for "sidemandsoplæring" på tværs af lokationer og kommunale arbejdsprocesser. Centrale supportfunktioner kan potentielt elimineres ved at benytte LOOP, hvor alle hjælper alle på personniveau med at gøre viden tilgængelig, opsamlet via daglig erfaring - og på den måde videregives best practice.

Et avanceret IT-system er meget mere end IT-support - det handler om at yde support på fagsystemer.
Spørgsmålene som blandt andet skal kunne besvares, og som LOOP muliggør, er hvordan det  understøtter de arbejdsprocesser, en kommune har, og hvordan det kan optimeres at få de mange fagsystemer til at understøtte fagligheden uden en central supportfunktion.
LOOP afdækker det behov ved at distribuere forretningsprocesser og hjælper med at lede brugeren den korteste vej til at finde viden, ved at de reelle erfaringer fra dagligdagen danner grundlaget for specialekspertise.
LOOP opfordrer til at alle kan hjælpe alle med at blive klogere ved at koordinere den akkumulerede viden og gøre den tilgængelig for den øvrige organisation.

LOOP har en stærk søgemotor og sørger for, at det er muligt at finde den rette hjælp ud fra de ord, der søges på. Basen udgøres af alle ansatte og deres kompetencer og faggruppe, grundigt definerede ved oprettede søgeord og søgekriterier. Du kan som bruger både spørge om hjælp, hjælpe andre og du vil også blive kontaktet, såfremt LOOP kan regne ud, at du kan bidrage med din ekspertise. LOOP kan også guide videre til dokumenter og vejledninger eller eksterne kilder som e-læring.

LOOP er udviklet i Drupal, og der kan laves separate installationer med hvert emne, konfiguration og brugere.

Oprindeligt blev LOOP udviklet af Region Midtjylland i forbindelse med ønsket om intern sidemands-support, hvor projektet hedder MidtLink.
Aarhus Kommune har adopteret konceptet, der er blevet til LOOP, som er et projekt under OS2-fællesskabet, og er taget i brug af flere kommuner.

Magenta har udviklet flere versioner af LOOP, både for enkelte kunder og for OS2, og alle versioner indgår i dag i standardversionen. Magenta indgår i OS2 LOOPs tekniske team, hvor vores rolle er at være arkitekter.