Alfresco advanced

Services og integration

  • REST Webservices
  • Behaviours og policies
  • Avancerede søgninger
  • Rhinoscript udvidelser
  • Webscripts i Java
  • Integration til andre systemer (ERP, CRM, CMS)

Forudsætning

Kurset forudsætter enten et grundlæggende kendskab til Alfrescos opbygning, eller at man har fulgt kurset 'Alfresco - trin 1'.

Det er endvidere en forudsætning, at deltagerne forstår XML og er i stand til at redigere XML-filer og at man er bekendt med basal systemadministration af et operativsystem (Linux eller Windows).

Formål

Deltagerne kommer i dybden med nogle af de avancerede funktioner i Alfresco og der fokuseres undervejs på Alfrescos mange snitflader til andre systemer.

Varighed

2 dage

Pris

DKK 8.500