BComeSafe

BComeSafe er et varslings- og krisehåndteringssystem, der bygger på gennemprøvet teknologi, hvor alle potentielt kan være en mobil informationskilde og hjælpe andre uden at udsætte sig selv for unødvendig risiko.

Ved ulykker eller akutte krisesituationer kan BComeSafe være den afgørende faktor, der giver kriseberedskabet det fornødne overblik til at kunne træffe de rigtige beslutninger og guide de involverede på en måde, der skaber størst mulig sikkerhed med så lavt et stress- og panikniveau som muligt. Løsningen forbinder smartphones, PC’ere og andre devices i ét sammenhængende system. Dermed bevæger viden og kommunikation sig til de rigtige personer, der kan træffe beslutninger på det bedst mulige grundlag, så de implicerede informeres så præcist som muligt.
Systemet er det første af sin slags, og er udelukkende funderet på open source teknologi. Det kan basere sig på virksomhedens eller institutionens eksisterende IT-infrastruktur (WLAN, LAN og WAN) og er kompatibel med iOS og Android, Windows, Mac og Linux.

Systemet har indbyggede funktioner, der kan igangsætte en alarm og etablere kontakt til politiet og andre relevante myndigheder. Systemet kan desuden optage video, vise koordinater på dem, der har udløst en alarm og muliggøre sms med de involverede. BComeSafe er designet til at operere på de platforme, som de fleste har i deres umiddelbare nærhed – smartphone, laptop eller tablet.

Magenta har produceret et white paper om de mange muligheder med BComeSafe.