Arkivering

Når dit it-system skal afleveres til offentligt arkiv, skal det omdannes fra en driftsversion til en arkiveringsversion.

Den offentlige myndighed, som ejer det it-system, der skal arkiveres, skal ifølge loven betale alle udgifter, der er forbundet med udarbejdelsen af arkiveringsversionen. Arkiveringsversionen udarbejdes som regel af en it-leverandør.

Magenta tilbyder nu billigere arkivering takket være udviklingen af et open source værktøj, Database Preservation Toolkit. Værktøjet trækker data ud af et kørende it-system hos en myndighed og pakker dem i det bevaringsformat, Rigsarkivet har specificeret, nemlig bekendtgørelse 1007 om arkiveringsversioner.

Magenta har sammen med Rigsarkivet bidraget til udviklingen af værktøjet, og har derfor særligt indblik i, hvordan det fungerer. Magenta bidrager også løbende til videreudviklingen af Database Preservation Toolkit.

Magenta har ligeledes særlige arkiv-kompetencer ift. udarbejdelsen af arkiveringsversionen, og kan rådgive offentlige myndigheder om såvel tekniske som arkivalske aspekter desangående.

 

Kontakt Alex Thirifays for flere informationer: alex@magenta.dk,         tlf. 81 77 27 80