Arkitektur-analyse

Få styr på systemer og data

Stadig flere benytter open source produkter og services. Fraværet af brugerlicenser og bindinger betyder, at man med open source kan anvende virksomhedens ressourcer bedre, og man kan i højere grad sikre, at IT-systemerne kan kommunikere med hinanden.

 • SystemoverblikSystemoverblik
  Vi skaber overblik over eksisterende systemer og applikationer. Det gælder komplette løsninger, og det gælder også serverpark og databaser.
 • Lockin-analyseLockin-analyse
  Vi afdækker interne og eksterne afhængigheder. Hvis fagsystemet forudsætter Microsoft SQL, skal planerne for at skifte til en Linux-server så skrinlægges, eller skal der afsøges andre veje?
 • WorkshopWorkshop
  Analysen indledes sammen med organisationens IT-nøglepersoner. Analysen indeholder identifikation af alternativer til de eksisterende systemer og rummer blandt andet tidshorisont for besparelser i forhold til de investeringer, som nyorienteringen indebærer.
 • Business casesBusiness cases
  Vi prioriterer områderne og udvikler business cases. Udgifter og besparelser holdes op mod hinanden, og hver enkelt områdes return on investment (ROI) vurderes. Et led i business casen er et overblik i forhold til licenser og kontrakter.
 • StrategiStrategi
  I samarbejde med din organisation formulerer vi en strategi. Strategien udvikles på baggrund af business cases og prioritering, og strategien præsenteres for relevante dele af organisationen. Strategien rummer også anbefalinger til justering af indkøbsprocedurer, udbudsmateriale og kontrakter.
 • ImplementeringsplanImplementeringsplan
  Vi fastlægger rækkefølge og vurderer indsats over for gevinster. Lavthængende frugter vil typisk blive høstet først. Derefter løfter vi de mere langsigtede opgaver, der kræver større forberedelse og et længere implementeringsforløb.

Sammen med virksomheden vender vi løbende tilbage til enkeltdelene i planen for at vurdere, om forudsætningerne holder. Der vil som regel blive behov for at justere i planer og prioriteringer undervejs, også fordi organisationens fokus kan skifte undervejs i forløbet.

Vores arbejde sker under hensyntagen til organisationens øvrige arkitektur og uden at gå på kompromis med driftssikkerhed og stabilitet.

Kontakt

Kontakt dir. Morten Kjærsgaard på 33 36 96 90 for at høre mere om mulighederne.