Otte kommuner har nu CPR Broker

CPR Broker hjælper kommunerne med at få styr på de rigtig mange opslag, de kommunale it-systemer hver dag har i registre hos CPR-kontoret, KMD og andre datakilder.

CPR Broker kan spare millioner af opslag i CPR-registrene. En typisk kommune vil kunne spare 200-400.000 kr. årligt, viser en kommunal business case.

Vi har implementeret CPR Broker i otte kommuner, og vi er i dialog med nye kommuner og regioner om integration i deres IT-arkitektur.

Vi har også indgået samarbejde med leverandører af fagsystemer, der gerne vil kunne tilbyde CPR Broker-tjenesten som en integreret del af deres services.

For at komme den store interesse i møde har vi etableret et community for brugerne af systemet. Gruppen er forbeholdt offentlige myndigheder. Samtidig sikrer vi en tæt og koordineret dialog med blandt andet ESDH-leverandørerne, der kan følge arbejdet i erfa-gruppen fra sidelinjen.

Kontakt os på e-mail for at høre mere eller ring på 33 36 96 90

Læs også Version 2-historien om CPR Broker