OpenDesk er klar til implementering

I et frugtbart udviklingssamarbejde med Ballerup Kommune har vi leveret 1. fase af open source-portalen OpenDesk.

OpenDesk samler og udstiller en række digitale tjenester for medarbejderne i kommunalt og regionalt regi. I første fase indeholder OpenDesk en samarbejdsportal, der rummer chat, notifikationer og kontorpakke.

Fundamentet for OpenESDH er en platformsuafhængig og 100% webbaseret intuitiv og enkel brugergrænseflade samt en fleksibel infrastruktur, der sikrer, at funktionsbærende systemer løbende kan til- og frakobles uden at påvirke brugergrænsefladen.

Næste fase vil fokusere mest på projektstyringsværktøjer, mere konkret i forhold til dokument- og projektskabelonfunktionalitet, samt projektfaser, milestones, status, overblik og workflows.

OpenDesk er et sammenhængende system med fokus på at effektivisere arbejdstiden og på at reducere TCO betragteligt sammenlignet med traditionelle IT-arbejdspladser.

OpenDesk