Developers Workshops skaber videndeling på tværs af landet

Vi har nået en størrelse og opnået en kundeportefølje, der giver os muligheden for at løse stadig større opgaver. Vi har altid lagt vægt på at levere gode og gennemarbejde systemer og leverancer, og det lykkes som regel også - som regel. For vi kan gøre det endnu bedre, og det har vi tænkt os at gøre.

Redskaberne er blandt andet testdrevet udvikling (https://en.wikipedia.org/wiki/Test-driven_development), en DevOps-orienteret organisering (https://www.youtube.com/watch?v=0tnFfLNogxl&t=30s), koordinering af IT-arkitektur på tværs af virksomheden samt automatiserede tests.

Det må ikke bare blive ord og bullshit-bingo, så for at sikre, at redskaberne bliver reelt indarbejdet i Magentas procedure og daglige virke, så holder vi to-tre årlige Developers Workshops, der skal skabe en ramme for videndelingen mellem de 25 medarbejdere fordelt på kontorerne i Århus og København.

Vi kan allerede, efter den første workshop i starten af marts, se at det virker. Erfaringsudveksling bidrager til at strømline vores processer, især i de større projekter, og det giver i sidste ende bedre løsninger til vores kunder.