Magenta standardiserer Europas digitale arkiver

I februar deltog vi på kickoff-møde i Lissabon for det internationale projekt E-ARK, der har som mål at udvikle fælleseuropæiske værktøjer og standarder til arkivering af digitale arkiver.

Sammen med Statens arkiver og 15 andre partnere fordelt på 11 lande skal Magenta gøre det lettere at bevare vigtige digitale arkiver og materialer for fremtiden.

Partnerne tæller offentlige myndigheder, universiteter, statsarkiver og it-virksomheder, og sigtet er at gøre det markant nemmere at sikre og dele digitale arkiver på tværs af grænser ved at standardisere processerne.

E-ARK Kickoff photo
E-ARK kick-off møde i Lissabon 3. februar 2014

E-ARK-projektet løber over tre år

"Vi har tidligere deltaget i EU-projekter, men E-ARK er det mest ambitiøse, vi har været med til. Perspektiverne er enorme - for de europiske myndigheder og virksomheder såvel som for Magenta, der sammen med projektets to andre IT-virksomheder bliver first mover på området", siger Morten Kjærsgaard, dir. i Magenta.

"Enterprise-platformen Alfresco bliver referenceimplementering for E-ARK-værktøjer og standarder, og derfor ligger E-ARK i naturlig forlængelse af vores arbejde med OpenESDH, der bygger også på Alfresco, og på de samarbejdsværktøjer, vi har udviklet med Alfresco for offentlige myndigheder i Danmark og Grønland"

Projektet får økonomisk støtte af EU under rammeprogrammet Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP)

Se mere om E-ARK-projektet på www.eark-project.com

E-ARK logo