CPR Broker får DPR-snitflade

Henover sommeren har vi koblet CPR Broker på Serviceplatformen, og vi har udviklet en snitflade, der eftergør DPR-databasen. Det giver mulighed for at skifte DPR ud med CPR Broker, hvilket er en rigtig god business case.

Kombinationen af Serviceplatformen og den ny DPR-snitflade gør CPR Broker i stand til at være bindeled mellem mange fagsystemer og Serviceplatformen. På den måde kan kommuner og andre kunder uden videre skifte de fagsystemer, der i dag benytter DPR, til fremover at benytte Serviceplatformen til persondata.

Datasystem

Til forskel fra Serviceplatformens interface giver CPR Broker brugerne mulighed for at trække direkte på data, f.eks. ved søgning, udtræk og opslag i databasens DPR-tabeller, f.eks. for at kombinere persondata med data fra andre datakilder (f.eks. BBR, CVR og GIS).

Endelig giver webinterfacet CPReader mulighed for at søge  på navn og adresse og få returneret borgerens CPR-nummer. Kommunens sagsbehandlere kan lave et opslag i CPReader og ad den vej få et CPR-nummer og sende digital post. Eller flere CPR-numre, hvis der for eksempel er tale om et standardbrev.

På denne måde gør CPReader det muligt at sende Digital Post i situationer, hvor der ikke er en konkret sag med registrering af den pågældende persons CPR-nummer.

Fakta

  • CPR Broker er i drift i dag i 10 kommuner og to styrelser.
  • CPR Broker fungerer som adapter imellem de fagsystemer, der kan trække data fra DPR på den ene side, og Servieplatformen på den anden.
  • CPR Broker giver hurtig udnyttelse af Serviceplatformens flade prisstruktur.
  • CPR Broker fungerer som en lokal proxy, hvilket gør data tilgængelige i "eget hus".
  • CPR Broker har en stærk søgefunktioner, der ikke udbydes i Serviceplatformen