Transportministeriet

Transportministeriet sparer 1½ mio. kr. med LibreOffice

I en tid, hvor de fleste ministerier afskediger medarbejdere for at spare penge, løser Transportministeriet en stor del af de økonomiske udfordringer via nytænkning på IT-området.

Magenta er ekstern leverandør og rådgiver på projektet, der blandt andet sigter mod at livstidsforlænge de nuværende PC'er med 3 år. Midlet er virtuelle desktops med LibreOffice.

Fra hjemmearbejdspladsen kan medarbejderen koble sig på sin egen virtuelle pc over internettet via en sms-passcode løsning.

På sigt er målet, at Outlook og Exchange udskiftes med en cloud-baseret mail-løsning. Det afventer en juridisk afklaring.

Thomas Ginnerup-Nielsen, direktionssekretær i Transportministeriet, forklarer det således:

”En stor del af besparelsen har vi allerede opnået ved at gøre op med en hidtidig kontraktstrategi om at samle alle aftaler under én fælles kontrakt. Fremover vil vi dele aftalerne op i mindre enkeltkontrakter med flere forskellige leverandører.”

”Vi er blevet mere fleksible, og vi kan flytte enkelte dele af vores setup fra en leverandør til en anden, uden at det går ud over helheden. Den fleksibilitet udnytter vi økonomisk, også fordi vi udsætter vores leverandører for konkurrence. I første omgang resulterer det i en årlig besparelse på godt 1½ mio. kr. for de ca. 150 ansatte i Transportministeriets departement. Altså ca. 10.000 kr. pr. ansat per år,” fortæller Thomas Ginnerup-Nielsen.

Leif Lodahl, projektleder i Magenta, har rådgivet Transportministeriet om den virtuelle desktop-løsning, herunder især LibreOffice-delen. Magenta har udført skabelon-arbejde, undervist i de nye desktops, og vi udfører løbende support på løsningen for Transportministeriet.

Opgave: 
Virtuelle desktops med LibreOffice
Årstal: 
2012
Opgaven løst med: 
VMView, LibreOffice, cloud-mail