Hope.dk

Blå Kors konsulterede i sommeren 2003 Magenta med et ønske om at skabe et web-community for alkohol-afhængige, deres pårørende og behandlere.

Resultatet blev hope.dk, der i dag er blevet en vigtig spiller i den private såvel som den offentlige indsats for at få flere borgere med alkoholproblemer til at opsøge hjælp.

Brugervenligt webdesign, der skaber tryghed

Opgaven bestod i at få de gode intentioner, der ligger til grund for Blå Kors Danmarks ønske om at hjælpe mennesker med et personligt problem, udtrykt i et brugervenligt webdesign. Det var afgørende for Blå Kors, at web-communitiet blev et uformelt og anonymt alternativ til de offentlige websites om alkoholmisbrug. Målgruppen skulle opleve websitets struktur som let at gennemskue, og de skulle føle sig trygge ved at søge informationer og hjælp.

Formålet - at dele viden og erfaringer - gjorde det naturligt for os at vælge en åben IT-platform, der baserer sig på de samme værdier om åbenhed

- Allan Jonas, webmaster, Hope.dk

Vi etablerede desuden menupunktet 'Livsfortællinger', hvor den alkoholafhængige eller pårørende kan møde genkendelse med sin egen livssitutation. Her kan man læse forskellige personlige beretninger, og man opfordres også til at bidrage med sin egen fortælling, hvad enten man er afhængig eller pårørende. De skriftlige fortællinger understøttes med audiovisuelle virkemidler - billeder, video- og lydklip.

Vi er stolte over at have leveret Danmarks alkoholportal. Hope.dk er beviset på, at de gode hensigter kan lede til fremragende resultater.

Opgave: 
Web-community for alkoholafhængige
Årstal: 
2003
Opgaven løst med: 
Website: 
http://www.hope.dk