Kunder og cases

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".


Netwerk er et samarbejdsprojekt mellem Ventilen og Mary Fonden med det formål at forebygge ensomhed blandt elever. Vejen er stærkere fællesskaber på ungdomsuddannelserne, og redskabet er blandt andet projektnetwerk.dk, der giver lærerne mulighed for at hjælpe de elever, der føler sig ensomme.Da Folketingets Ombudsmand besluttede at relancere sit website, var den største udfordring at skabe en hensigtsmæssig organisering af den omfattende viden, som institutionen ligger inde med. Websitet skulle understøtte fire forskellige målgruppers behov for information, og desuden skulle der skabes bedre redigeringsbetingelser for websitets webmaster og redaktører, så det ikke krævede tekniske forudsætninger at skulle lægge informationer på sitet.Blå Kors konsulterede i sommeren 2003 Magenta med et ønske om at skabe et web-community for alkohol-afhængige, deres pårørende og behandlere. Resultatet blev hope.dk, der i dag er blevet en vigtig spiller i den private såvel som den offentlige indsats for at få flere borgere med alkoholproblemer til at opsøge hjælp.Hvad har EU med sommertid at gøre? I hvilke lande bruger man euro? Skal jeg have pas med til Tyskland? Hvad står der i forfatningstraktaten? Hvordan er Folketinget inddraget i EU's beslutninger? Folketingets EU-Oplysning svarer på disse spørgsmål - og tusindvis andre hvert år. Hjemmesiden er det primære medie.I en tid, hvor de fleste ministerier afskediger medarbejdere for at spare penge, løser Transportministeriet en stor del af de økonomiske udfordringer via nytænkning på IT-området. Magenta er ekstern leverandør og rådgiver på projektet, der blandt andet sigter mod at livstidsforlænge de nuværende PC'er med 3 år. Midlet er virtuelle desktops med LibreOffice.Magenta har samarbejdet med Københavns Universitet siden foråret 2003, og vi står bag udviklingen af et samlet website for hele Københavns Universitet. Hjemmesiden er med 1-2 mio. læste sider dagligt blevet Københavns Universitets primære kommunikationsmedie.I 2010 vandt Magenta i en tæt besat udbudskonkurrence muligheden for at udvikle et intranet til Lyngby-Taarbæk Kommune. Vi præsenterede kommunen for Alfresco-platformen, som kommunen hurtigt tog til sig.Grønlands Forsyningsvirskomheder, Nukissiorfiit, indgik i sensommeren 2011 kontrakt med Magenta om levering af et sags- og dokumenthåndteringssystem (ESDH) med projekt- og porteføljestyring. ESDH-systemet er bygget på den store open source platform Alfresco, som vi med succes har benyttet til intranet i kommunal sammenhæng.