Magenta er Skandinaviens største open source IT-leverandør. Vi optimerer din business case med open source IT-løsninger.

Se vores seneste cases

Projekt Netwerk

Netwerk er et samarbejdsprojekt mellem Ventilen og Mary Fonden med det formål at forebygge ensomhed blandt elever. Vejen er stærkere fællesskaber på ungdomsuddannelserne, og redskabet er blandt andet projektnetwerk.dk, der giver lærerne mulighed for at hjælpe de elever, der føler sig ensomme.

Læs mere

Folketingets Ombudsmand

Da Folketingets Ombudsmand besluttede at relancere sit website, var den største udfordring at skabe en hensigtsmæssig organisering af den omfattende viden, som institutionen ligger inde med.

Læs mere

Københavns Universitet

Magenta har samarbejdet med Københavns Universitet siden foråret 2003, og vi står bag udviklingen af et samlet website for hele Københavns Universitet. Hjemmesiden er med 1-2 mio. læste sider dagligt blevet Københavns Universitets primære kommunikationsmedie.

Læs mere
Tilbage til oversigten

Hope.dk

Blå Kors konsulterede i sommeren 2003 Magenta med et ønske om at skabe et web-community for alkohol-afhængige, deres pårørende og behandlere. Resultatet blev hope.dk, der i dag er blevet en vigtig spiller i den private såvel som den offentlige indsats for at få flere borgere med alkoholproblemer til at opsøge hjælp.

Opgaven bestod i at få de gode intentioner, der ligger til grund for Blå Kors Danmarks ønske om at hjælpe mennesker med et personligt problem, udtrykt i et brugervenligt webdesign. Det var afgørende for Blå Kors, at web-communitiet blev et uformelt og anonymt alternativ til de offentlige websites om alkoholmisbrug. Målgruppen skulle opleve websitets struktur som let at gennemskue, og de skulle føle sig trygge ved at søge informationer og hjælp.

Formålet – at dele viden og erfaringer – gjorde det naturligt for os at vælge en åben IT-platform, der baserer sig på de samme værdier om åbenhed

– Allan Jonas, webmaster, Hope.dk

Vi etablerede desuden menupunktet ‘Livsfortællinger’, hvor den alkoholafhængige eller pårørende kan møde genkendelse med sin egen livssitutation. Her kan man læse forskellige personlige beretninger, og man opfordres også til at bidrage med sin egen fortælling, hvad enten man er afhængig eller pårørende. De skriftlige fortællinger understøttes med audiovisuelle virkemidler – billeder, video- og lydklip.

Vi er stolte over at have leveret Danmarks alkoholportal. Hope.dk er beviset på, at de gode hensigter kan lede til fremragende resultater.

Næste

Vi er eksperter i disse services

Vores opgaver spænder fra udvikling, drift, rådgivning og vedligehold til support på systemer, infrastruktur og software. Vi nytænker og udfordrer markedet og er stolte af at vores innovative kræfter, som sikrer at vores kunder rykker fremad og får den nyeste viden og software. Alt vi laver er open source—hvilket gør mulighederne uendelige.

Arkivering

Når dit it-system skal afleveres til offentligt arkiv, skal det omdannes fra en driftsversion til en arkiveringsversion. Magenta tilbyder nu billigere arkivering takket være udviklingen af open source værktøjet Data Preservation Toolkit.

Læs mere

CMS

Magenta har leveret løsninger til web siden 1998. I dag er vi én af Danmarks førende leverandører af Content Management Systemer på open source vilkår.

Læs mere

Informationssikkerhed

Vi arbejder med data under sikre forhold via krypterede forbindelser, og vores hostingpartner er ISO 27001-certificeret. De fleste af vores produkter er designet til at behandle persondata. Derfor arbejder vi hjemmevant og målrettet efter Privacy by Design principper. Vi udfordrer vores kunder på sikkerhedsspørgsmål og tager hånd om, at de produkter, vi leverer, er i overensstemmelse med EU’s persondataforordning, så kunderne kan føle sig trygge som dataansvarlige.

Læs mere

Rammearkitektur

Rammearkitekturen sørger for at løsne det tekniske og økonomiske greb i kommunerne. Ved at indføre standarder, åbne snitfalder og den løst koblede it-arkitektur, sikres det, at der ikke skabes afhængigheder til specifikke leverandører. Automatisering af processer og arbejdsgange sikres ved genbrug af data mellem fagsystemer.

Læs mere
Næste

Seneste nyt fra Magenta

Find os på Digitaliseringsmessen 2018

For femte år i træk deltager vi på Digitaliseringsmessen i Odense Congress Center. I år ligger konferencen 27. september. Du kan finde os i Hal C.

Læs mere
Tilbage til oversigten

Seks steps til GDPR

Magentas Databeskyttelsesansvarlig (DPO), Anne Dorte Bach, holdt tirsdag den 13. marts oplæg hos Ingeniørforeningen i Danmark (IDA), hvor hun fortalte om Magentas praktiske tilgang til GDPR. Her kan du læse seks konkrete steps til, hvordan du arbejder med implementering af GDPR i en mindre virksomhed, uden at investere store summer i nye værktøjer.

Step 1: Overblik over data

Helt konkret skal der skabes et overblik over alle servere, harddiske, USB-sticks, tavler, it-systemer, papirarkiver, mobiltelefoner, SaaS- og cloud-løsninger, fotografier, og hvad der ellers måtte være relevant for i jeres virksomhed. Overblikket kan laves i et regneark. Hvis du bruger løsninger, der er baseret i USA, kan du tjekke, om de lever op til de europæiske myndigheders krav her https://www.privacyshield.gov/.

Step 2: Dataklassifikation

Når I har fået et overblik over alle jeres data, skal de kategoriseres i forhold til GDPR. Der skelnes mellem almindelige persondata og følsomme persondata.

Almindelige persondata: navn, adresse, email, telefon, CPR, sociale problemer, strafbare forhold.

Følsomme persondata: Etnicitet, religion, politik, fagforening, seksuel orientering, helbred, genetik/biometri.

Misbrug af de almindelige persondata kan man risikere, at den registrerede person udsættes for identitetstyveri. Ved misbrug af følsomme persondata kan den registrerede person risikere at udsættes for diskrimination.

Step 3: Konsekvensanalyse

En konsekvensanalyse skal beregne konsekvenserne for den registrerede person, såfremt data lækkes. Det er altså ikke en analyse af konsekvensen for virksomheden. Hvis man har følsomme persondata har man pligt til at lave og vedligeholde en konsevensanalyse for disse data. . Manglende nødvendig konsekvensanalyse kan give bøder. Mulige overvejelser kan være:

 • risiko for identitetstyveri af f.eks. kontonummer og almindelige personoplysninger
 • risiko for diskrimination eller forskelsbehandling

Hvis der er potentielt alvorlige konsekvenser for den registrerede i de udformede konsekvensanalyser, skal databehandlingen foregå under sikre forhold der minimerer risici for at data lækkes.

Step 4: Beredskabsplan

Udform en beredskabsplan, så alle ved præcist hvad der skal ske i tilfælde af en sikkerhedsbrist eller datalæk. En beredskabsplan skal være tilgængelig for medarbejdere, så den kan tages frem, hvis det bliver nødvendigt.

Ved en sikkerhedsbrist skal en potentiel læk lukkes hurtigst muligt. Herefter vurderes omfang og konsekvens af en potentiel læk, i forhold til om det skal indberettes til Datatilsynet. Læg en plan for genetablering af systemer og data (recovery). Den dataansvarlige skal indberette en datalæk til Datatilsynet inden for maksimalt 72 timer, og der skal tages kontakt til evt. registrerede personer.

Step 5: “Køreskiven” – Behandlingsfortegnelse

Behandlingsfortegnelsen skal altid kunne vises frem på forlangende for at sikre, at en virksomhed overholder lovgivningen. I behandlingsfortegnelsen beskrives:

 • Formål med databehandlingen
 • Behandlingshjemmel
 • Kategori af registrerede personer og deres antal
 • Typer af personoplysninger, og hvorvidt data overført til tredjepart
 • Hvor længe data opbevares og hvordan de slettes,
 • Hvilke aktiver/maskinel der anvendes til databehandling
 • Hvilke tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger der er truffet. Det kan f.eks. være adgang til data, hvorvidt medarbejdere må arbejde med data hjemmefra osv. Behandlingsfortegnelsen skal opdateres løbende.

Step 6: Implementering i organisation

Når alt forarbejdet er lavet, skal de nye procedurer og foranstaltninger tages i brug i virksomheden. Hos Magenta har vi gjort følgende tiltag.

 • Få italesat fejlkulturen. Vi ved, at mennesker begår fejl, og det er umuligt at undgå, selv om man har stramme sikkerhedsregler. Derfor er det vigtigt at give plads til, at medarbejderne tør erkende fejl. Og virksomheden skal som helhed medvirke til at løse eventuelle fejl.
 • Der afholdes kontinuerligt kvartalsmøder og udviklerdage, hvor datasikkerhed og GDPR er på dagsordenen. Nye procedurer bliver besluttet og diskuteret, så alle medarbejdere, også nyankomne, forstår, hvad der skal gøres i praksis.
 • Ved alle nye projekter implementeres GDPR som en del af projektopstarten og bliver gennemgået løbende med kunden. Der arbejdes med Privacy by Design, hvor dataklassifikation og konsekvensanalyser er afgørende for, hvordan man designer nye systemer.

Brugercentreret sagsbehandling med Lokal Rammearkitektur

Ved årsskiftet 2017-2018 gik Lokal Rammearkitektur (LoRa) i luften som integrationsmotor i AffaldVarme Aarhus.

Læs mere

Udviklerdag bød på virtuelt miljø, kommunikationskanaler og EU-Persondataforordningen

Magenta afholder to årlige udviklerdage, hvor medarbejderne nørder nye teknologier og diskuterer udviklingsprocesser. Medarbejderne har carte blanche til at træffe beslutninger om indførelse af nye arbejdsgange, teknologier og andet, der kan kvalificere og effektivisere vores arbejde.

Læs mere
Næste

Besøg os

Vi har kontorer i både Aarhus og København. Find vores adresser på kortet herunder.

Skriv os en mail på info@magenta.dk hvis du har kommentarer, spørgsmål eller noget helt tredje. Du kan også kontakte en af vores medarbejdere direkte vha. medarbejderoversigten her på siden.

Ledelse

Morten Kjærsgaard
Direktør
+45 3336 9696
mortenk@magenta.dk

Henrik Kirk Larsen
Kontorleder, Aarhus
+45 8177 1699
henrik@magenta.dk

Virksomhedsdetaljer

CVR: 25 05 29 43
Advokat og revisor: ADVOSION
Bank: Sparekassen Thy

Bankdetaljer

Reg.- og kontonr.: 9111-0002416522
BIC/Swift-kode: STHYDK21
IBAN-nummer: DK5091110002416522